فرشنما از سال 1394 با هدف ارائه اولین ابزار جانمایی فرش در محیط به صورت اپلیکیشن ویندوز و موبایل شروع بکار کرده است.که تاکنون توانسته است توجه بسیاری از فروشندگان فرش را به خود جلب نماید و هم اکنون تیم فرشنما با هدف توسعه خود سعی بر این دارد بستری برای فروشندگان فراهم آورد تا خرید و فروش فرش را در کنار جانمایی فرش در محیط تحقق بخشد.